Vores unikke Produktprogram

Belimo tilbyder et stort, professionelt program af spjældmotorer, ventiler, ventilmotorer og sensorer

Belimo er verdens største leverandør af spjældmotorer til ventilationsanlæg. Vi råder over mar-kedets bredeste sortiment af ventil- og spjældmotorer, ventiler og sensorer til alt fra de helt sto-re anlæg til enfamiliehuse og OEM. Foruden Belimos omfattende produktprogram kan du også få Thermokons imponerende udvalg af pålidelige sensorer her hos os.

 

Luft
1. Brand- og røgbeskyttelse
2. Ventaltionssystem

Rum
1. Rumkomfort

Vand
1. Køletårn
2. Køleanlæg
3. Varmeanlæg

Innovative, pålidelige og effektive

VAV, energioptimering og styring og overvågning via bus- eller cloud-kommunikation er en integreret del af Belimos produkter.

Vi har også innovative, pålidelige og energieffektive produkter til hurtig og præcis regulering af varmt, koldt og glykolholdigt vand i forbindelse med varmeinstallationer og HVAC-anlæg. I såvel etage- og beboelsesejendomme som erhvervsbyggeri.

Vores program inden for ventiler og ventilmotorer til regulering af vand dækker bl.a. de unikke kugleventiler med en lækrate på nul.

 

Se det store udvalg af:

Spjældmotorer: Essentiel HVAC-styring

Spjældmotorer er hjørnestenen i moderne HVAC-systemer. De spænder fra almindelige motorer til avancerede spring-return varianter, der reagerer hurtigt ved strømafbrydelser. Liniære motorer sikrer præcis styring, mens hurtige spjældmotorer tilbyder øjeblikkelig respons. SuperCap-motorer garanterer drift ved strømafbrydelser, og Robustlined IP66/67-motorer er designet til barske miljøer. Sikkerhed prioriteres med brand- og røgsikringsmotorer, og VAV/CAV-løsninger styrer nøjagtigt luftvolumen og tryk. Kombineret med Belimos ventiler og ventilmotorer sikres en optimal HVAC-drift.

Reguleringsventiler: Præcision i VVS-systemer

Reguleringsventiler er afgørende for at sikre optimal drift i VVS-systemer. Afspærringsventiler styrer flowet effektivt, mens drikkevands-godkendte ventiler sikrer sundhed og sikkerhed i vandforsyningen. Zoneventiler giver præcis kontrol i specifikke områder, og flowventiler sikrer korrekt vandgennemstrømning. Energiventiler bidrager til effektiv energistyring, og vores motoriserede kugle-, sæde- og butterflyventiler tilbyder avanceret kontrol og pålidelighed. Med Belimos RetroFIT-løsning kan ældre systemer nemt opgraderes for at opnå moderne effektivitet og præcision.

Sensorer: Nøjagtig Måling for Optimal Drift

Sensorer er hjørnestenen i moderne bygningsstyringssystemer, der sikrer nøjagtige målinger og optimal drift. Luftsensorer overvåger og regulerer indeklimaet ved at måle parametre som temperatur, fugtighed og luftkvalitet. Vandssensorer sikrer korrekt flow og temperatur i VVS-systemer, hvilket er afgørende for energieffektivitet og komfort. Rumfølere giver præcise målinger i specifikke områder, hvilket muliggør zonestyring og forbedret indeklima. Thermokon, som er kendt for sin høje kvalitet og præcision, supplerer Belimos sortiment og sikrer, at alle behov for sensorer i bygninger er dækket.


Og de apps og hjælpeværktøjer, der gør installation m.m. lettere.

 

Innovation og produktudvikling

Belimo er karakteriseret ved stadig innovation. 6 % af overskuddet (ca. 300.000.000 kr.) investeres hvert år i produktudvikling. Mange innovative løsninger er derfor udviklet af Belimo. 6-vejsventilen, kuglereguleringsventilen og energiventilen, der kan delta-T-styres. Senest har Belimo integreret en MID-godkendt termisk energimåler i energiventilen, så anlægget ikke behøver en særskilt varmemåler. Og faktisk var det også Belimo, der i sin tid udviklede den første spjældmotor til at montere direkte på aksen.

 

Schweizisk grundighed og garanti

Belimos hovedkontor og udviklingsafdeling ligger i Schweiz. Alle produkter testes, før de forlader fabrikken, og Belimo yder mindst 5 års garanti på alle produkter.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om vores omfattende produktprogram. Skriv på info@belimo.dk eller ring på tlf. 8652 4400.

Ring til Bjørn, eller en af
vores andre kolleger, i dag.

Vi er sikre på at de kan hjælpe dig
med alt mellem luft og vand!

Ring på tlf. 86 52 44 00