Bæredygtighed

Bedre bæredygtighed er indbygget i Belimos produkter

Belimos mission er at forbedre indeklimaet og reducere energiforbruget i bygninger. Dermed er det centralt for os at arbejde for mere bæredygtig drift af bygninger.


Vores produkter gør det lettere at optimere bygningers HVAC-systemer og dermed målbart forbedre bygningernes bæredygtighed. Både gennem et optimeret indeklima, som ikke belaster brugernes helbred, og ved at være energieffektive. Som eksempel kræver en Belimo kugleventil mindre energi for at regulere end en tilsvarende sædeventil. Og den lukker tæt, så systemet ikke spilder energi gennem lækager. Belimos energiventiler sikrer at energien i et HVAC-anlæg udnyttes optimalt.

Dermed er Belimos produkter med til at reducere energiforbruget i bygninger.

Det er i tråd med flere af FN’s 17 Verdensmål

Blandt andet:

Sundhed og trivsel

Belimos produkter sørger for optimalt  indeklima
for at sikre beboernes komfort og helbred.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Belimos produkter er med til at gøre  bygninger
– og dermed byer – mere  bæredygtige.

Klimaindsats

Belimos produkter sparer energi og er dermed
med til at reducere CO2-aftryk.

Attraktiv til styring og afregning af energi og varme

Belimos schweiziske hovedkontor har beregnet CO2 aftryk for Belimos produkter (Spjældmotor og ventilmotor) – ud fra ressourceforbrug, produktion, distribution, drift, energibesparelse, levetid og forventet genbrug for enhederne. 

 

 

Kontakt os, hvis du vil vide mere om vores energieffektive produkter, og hvad de kan betyde for driften af din bygning: info@belimo.dk eller tlf. 8652 4400

Ring til Ole Fornill
Hvis du vil høre mere

om Belimos tilgang
til bæredygtighed.

Ring på tlf. 86 52 44 00