Installationer i rum og zoner

En god luftkvalitet inden døre er forudsætningen for menneskers velvære og sundhed – hver dag.

Inden for hver zone bør fokus være på disse tre parametre. De bør holdes ens i hver zone:

 • Lufttemperatur
 • Luftfugtighed
 • Luftkvalitet

Komfort, sundhed og produktivitet

Rum- og zoneenheder

Rapporten (engelsk udgave), du kan hente herunder, handler om rum- og zoneenheder. Rapporten giver dig på en helt  enkelt måde viden om og overblik over installationerne. Den gennemgår de løsninger, der giver varme, kulde og ventilation, og diskuterer fordele og ulemper ved forskellige designstrategier. Der er særligt fokus på brug og placering af komponenter.

Indholdsfortegnelse

 1. Indledning
 2. Grundlæggende principper
  → Komfort og sundhed
  → Lufttyper samt varme- og kølekredsløb
 3. Vandinstallationer – grundlæggende
  → Distributionssystemer til varmt og koldt vand 
  → Emission af varme og kulde til vand
 4.  Vandinstallationer – komponenter
  → Reguleringsventiler – trykuafhængige vs. trykafhængige 
  → Forskellige typer af varmeinstallationer
 5. Ventilation – grundlæggende
  → Ventilationstyper 
  → Lufttilførsel og rumluftstrømme
 6. Ventilations – komponenter
 7. Kombinerede installationer og andre systemer
  → Ventilatorkonvektorer/induktionsenheder/VRF-system
 8. Bygningsautomatisering
  → Niveauer i bygningsautomatisering
  → Zone- og rumløsninger i bygningsautomatisering
 9. Zonestyring
  → Oversigt over feltenheder og funktionalitet
  → Eksempler på skemaer for zonestyring

 Download rapporten: Comfort, health and productivity. – Room and zone applications  (engelsk udgave)


Trykafhængig vs. trykuafhængig

Udgangssituation: 
Alle ventiler er åbne, og alle forbrugere modtager den samme flowhastighed.

Trykafhængig: 
En forbruger har lukket sin ventil, og vandet flyder som overskud til de andre forbrugere.

Trykiuafhængig: 
En forbruger har lukket sin ventil, og de andre forbrugere modtager kun det flow, de har brug for.


Køling med gulvvarme

 

Ved gulvkøling opnås kølingen hovedsageligt gennem stråling fra bunden og op, mens konvektionens betydning mindskes. Køleydelsen er begrænset, da vandtemperaturen ikke må falde til under 19°C for at opretholde komforten og undgå fugtskader. Et andet kølesystem er nødvendigt, når der er behov for mere køling.


Princippet i fortrængningsventilation

 

Fortrængningsventilation kræver varmekilder, som kan blæse luften blidt ind i rummet. Kold indblæsningsluft er nødvendig for at skabe termik. En utilstrækkelig luftstrøm giver blandet luft. Fortrængningsventilation er ideelt til større rum, hvor den kølige luft forbliver på lavere niveauer. En udsugningszone over opholdsområdet forbedrer luftkvaliteten. Placeringen af fortrængningsventilationsdiffusorer bør understøtte den naturlige termik.


Eksempel fra kapitel 9: Kontrol og regulering af zoner

Klik på billede for at se siden i PDF

Ring til Claes, eller en af
vores andre kolleger, i dag.

Vi er sikre på at de kan hjælpe dig
med alt mellem luft og vand!

Ring på tlf. 86 52 44 00