Ventilationsanlæg
(Air Handling Units – AHU’er)

En sund luftkvalitet inden døre er forudsætningen for vores velbefindende og sundhed.
Ventilationsanlæg er kernen i mekanisk ventilation. Det varetager vigtige funktioner som:

 • Indsugning af passende mængder frisk udeluft
 • Filtrering af skadelige stoffer og partikler fra udeluften
 • Tilpasning af udeluftens temperatur og luftfugtighed før den blæses ind

Hvis Danmark skal være CO2-neutral i 2050, som Folketinget har sat som mål i Klimaloven, må vi have mere energieffektive løsninger i vores bygningers tekniske installationer. Mere energieffektive HVAC-anlæg vil yde et væsentligt bidrag hertil.

Se filmen her, hvordan ventilation og HVAC-anlæg er den energieffektive rygrad i vores velvære og sundhed:

 

Sundhed, komfort og energieffektivitet

Luftbehandling i ventilations- og HVAC-anlæg

Denne rapport fokuserer på anvendelsen af luftehandling i ventilation og HVAC (Air Handling Untis, AHU'er). Målet er at udbrede viden om luftbehandling i HVAC ved at forklare det enkelt og holistisk. I rapporten forklares design og funktioner af anlæg til luftbehandling, og her diskuteres fordele og ulemper ved forskellige designstrategier. Der lægges især vægt på brugen og placeringen af komponenter.

Indholdsfortegnelse

 1. Indledning
 2. Grundlæggende om ventilation- og klimaanlæg
  → Komfort og sundhed
  → Aircondition-processer

 3. Ventilationsanlæg (AHU'er) og komponenter
  → Systemtyper og strukturelle former
  → Komponenter

 4. Automatisering af bygninger
  → Niveauer i et bygningsautomatiseringssystem (BAS)
  → Bygningsautomatisiering med fokus på luftbehandling

 5. Styring af ventilationsanlæg (AHU'er)
  → Oversigt over kontrolenheder og funktionalitet
  → Styring og regulering af luftbehandling

Download brochuren: Health, comfort and energy efficiency. – Air handling units (AHUs) 
(engelsk udgave)


Se dette eksempel fra rapportens kapitel 5: Styring af ventilationsanlæg (AHU'er)

Anvendelsesområder

Kravene til luftbehandling afhænger af, hvor enheden skal bruges. Der kan skelnes mellem følgende anvendelsesområder og deres egenskaber (ikke udtømmende):

Kontorer, skoler og mødelokaler
Udledning af brugt luft, som er forurenet
af mennesker og interne varmebelastninger. 
Tilførsel af behandlet, frisk luft.

Lufthavne og udstillingshaller
Høje volumenstrømme til udledning
af varmebelastninger.

Museer og kunstgallerier
Konstante rumforhold --> minimale udsving
i temperatur og luftfugtighed for at beskytte
genstande mod for tidlig ældning.

Datacentre
Reduktion af kølebelastning ved minimal
brug af udeluft og maksimal brug af
recirkuleret luft. Brug af adiabatisk
køling med meget effektiv energigenvinding.
Også mulighed for frikøling.

Svømmehaller og vandlande
Reduktion af luftfugtigheden for øget
komfort og beskyttelse mod fugtskader.

Søfart
Tilføre frisk luft for at øge komforten og
reducere luftfugtigheden for at beskytte
mod fugtskader. Systemerne skal være
korrosionsbestandige.

Hospitaler og laboratorier
Temperatur- og luftfugtighedsværdier skal
holdes konstante. Koncentration af fint
støv holdes lav. Systemerne skal opfylde
de højeste hygiejniske standarder.

Farmaceutisk og kemisk industri
Definerede renrumsforhold med høje
krav til rummets temperatur og luftfugtighed.

Generel industri med højere krav
Definerede klimatiske forhold for
konstant produktionskvalitet uden
afbrydelse af driften.

Ring til Claes, eller en af
vores andre kolleger, i dag.

Vi er sikre på at de kan hjælpe dig
med alt mellem luft og vand!

Ring på tlf. 86 52 44 00