Opnå et bedre indeklima med HVAC

Godt indeklima giver højere produktivitet, bedre læring, koncentration og liv

Vi mennesker tilbringer 60-90 % af livet inden døre. Så vi indånder mere indeluft end frisk luft udenfor. Ifølge Lunge-foreningen trækker vi vejret 20.000 gange i døgnet med cirka en halv liter luft hver gang. Kvaliteten af disse ca. 10.000 liter luft om dagen er forståeligt nok afgørende for vores velbefindende og generelle helbred.

Et dårligt indeklima kan iflg. Sundhedsstyrelsen medføre uoplagthed, træthed, hovedpine, irritation af slimhinder i øjne, næse, svælg og luftveje – og forværre alvorlige sygdomme. Faktisk har en EU-rapport fra 2011 beregnet, at 26 EU-lande tilsammen taber 2 mio. sunde leveår på grund af dårligt indeklima, der forårsager eller forværrer primært hjertekarsygdomme og lungelidelser.

5 vigtige parametre for et godt indeklima

Indeklimaet i en bygning påvirkes af flere faktorer. I en HVAC-sammenhæng er det vi skal være opmærksomme på:

  • Temperatur
  • Luftens bevægelser
  • CO2-indhold
  • Luftfugtighed
  • Flygtige organiske kemiske forbindelser – også kendt som ”VOC” (Volatile Organic Compunds) – og andre partikler

For høje og for lave temperaturer mindsker velværen

Se Belimos amerikanske sensorspecialist fortælle om indeklima.
Videoen er på engelsk – du kan også læse pointerne herunder.

Det sker helt automatisk. Hvis vores krop føler kulde, spænder vi lidt i musklerne. Disse muskelspændinger gør os efterhånden trætte og ømme i kroppen. Derudover nedsætter lave temperaturer kroppens reaktionsevne i de kropsdele, der bliver kolde, og faktisk svækkes immunforsvaret også, når vi fryser.

Selve følelsen af kulde og træk ødelægger komforten. Det er én af grundene til, at den naturlige ventilation fra åbne vinduer ikke er tilstrækkelig. For vi får det ikke gjort. Især i fyringssæsonen åbner vi ikke vinduerne ofte nok. Det øger behovet for mekanisk ventilation. Ikke mindst fordi boliger og arbejdspladser siden 1970’erne er blevet bedre isoleret, så vi holder på varmen – også dér hvor mange mennesker arbejder eller hvor store solbeskinnede glasfacader varmer rummet op. Så bliver der for varmt, og det gør os trætte. Faktisk skriver Realdania i en rapport fra 2020 om skolers indeklima, at elevernes præstationer falder, når temperaturen i klasselokalerne bliver for høj.

Se Belimos udvalg af ventiler til regulering af varme- og køleanlæg.

Læs mere om korrekt styring af temperatur og luftfugtighed.


 

For højt CO2-indhold sænker præstationerne


Udeluft indeholder ca. 400 ppm (parts per milllion) CO2. Til sammenligning er der ca. 40.000 ppm CO2 i den luft, vi udånder. Udenfor fordeler CO2’en sig naturligt, men når mange mennesker trækker vejret i et dårligt ventileret rum, stiger CO2-indholdet mærkbart. Og når CO2-indholdet bliver 1.000 ppm, påvirker det vores velbefindende: Vi føler os søvnige, bliver mindre produktive og nogle begynder at få hovedpine. Det gælder typisk på uddannelsesinstitutioner, i mødelokaler og på kontorer, hvor mange mennesker opholder sig i samme rum i længere tid.

Konklusionen er den samme i Realdanias allerede nævnte rapport om de samfundsøkonomiske gevinster ved at forbedre indeklimaet i de danske skoler. Højere CO2-koncentration i klasselokalet betyder både, at eleverne præsterer dårligere, og at de får øget fravær. Faktisk kan dårligt ventilerede klasselokaler ifølge Realdania have CO2-indhold på mere end 1.500 ppm, og her falder elevernes præstationer med 15 %.

Se Belimos udvalg af rumfølere.

Læs mere om pålidelig og kontinuerlig måling og overvågning af luftkvaliteten.

 


Den rette luftfugtighed er vigtig for helbredet


Luftfugtigheden har både stor betydning for vores velbefindende og for vores helbred. Luften indeholder mikroskopiske vanddråber, som lander på vores hud, og som vi indånder.

Når luften er tør, får vi gener i form af tør og irriteret hud og øjne. Samtidig er vanddråberne i tør luft mindre end ved højere luftfugtigheder. De små vanddråber svæver rundt i luften i længere tid end de store, og jo længere tid en vanddråbe svæver rundt, desto flere mikroskopiske partikler kan den nå at opsamle, inden et menneske evt. indånder vanddråben. Det betyder, at vi f.eks. kan indånde flere bakterier og luftbårne virus i tør indeluft, end ved optimal luftfugtighed. Det er vi blevet mere opmærksomme på under corona-pandemien, men det gælder også for andre vira og bakterier såsom forkølelse og influenza. Også derfor er for tør luft dårligt for helbredet.

For høj luftfugtighed er heller ikke godt. Her trives svampe- og bakterievækst nemlig. Mug, skimmelsvamp o.lign. har gode betingelser ved høj luftfugtighed, og det er også til skade for både velbefindende og helbred. Idealet er en luftfugtighed på mindst 25 % og gerne mellem 40 og 60 %.

Luftfugtigheden øges af bl.a. menneskers sved og vandråber i den luft vi ånder ud. Så luftfugtigheden stiller forskellige krav til luftskiftet alt efter hvor stor aktivitet, der er i et lokale hen over døgnet. Tænk bare på et træningscenter, en skole eller en kantine og køkken. 

Se Belimos udvalg af kanalsensorer for luftfugtighed.

Læs mere om korrekt styring af temperatur og luftfugtighed.


 
VOC og partikler skader vores lunger


En del VOC (flygtige organiske kemiske forbindelser) og partikler kommer fra bygningen og inventaret. Det er f.eks. afgasning fra maling, byggematerialer, (nye) møbler og tæpper. Og en del kommer fra de mennesker og aktiviteter, der foregår i bygningen: Rengøringsmidler, parfumer og tobaksrygning – og selv om der ikke bliver røget inden døre, kommer der VOC fra rygeres tøj. Blandt partiklerne er der også støv fra bygninger og møbler, tøjfibre og papirstøv, for-uden f.eks. pollen og andre partikler udefra.

Alt efter hvilke typer VOC, der er tale om, vil et højt antal give gener såsom ondt i halsen, irriterede øjne, træthed og hovedpine. Det samme gælder for partikler, der irriterer vores slimhinder og desuden kan give irritationer i lungerne.  Her har vi igen fat i vigtigheden af en god luftfugtighed, da tør luft med små, svævende vanddråber, får os til at indånde flere partikler, end luft, hvor vanddråberne er større og derfor hurtigere falder ned på jorden.

Læs mere om tilførsel af korrekt mængde frisk udeluft

Pålidelige sensorer som dele af et velfungerende HVAC-anlæg!


Som allerede nævnt giver behovet for et godt indeklima et behov for god mekanisk ventilation. Et HVAC-anlæg, der er dimensioneret til et tilstrækkeligt luftskifte alt efter aktiviteterne i rummet, og et anlæg hvor der er sikkerhed for, hvilke temperaturer der leveres i hvilke rum.

Her er pålidelige og præcise sensorer et nøglekomponent. Sensorer, som hurtigt kan melde tilbage til HVAC-anlæggets styring, hvordan luftkvaliteten er i hvert lokale. Og så skal HVAC-anlægget kunne levere de mængder luft og temperaturer, der giver det gode indeklima i hvert rum i bygningen. Her er Belimos pålidelige ventiler og hurtige elektriske motorer ideelle komponenter. Og hvad sensorerne angår, har Belimo et stærkt program af både rumfølere til temperatur, luftfugtighed og CO2-niveau, sammen  med sensorer til både vand- og luftkanaler.

Og hvis Belimos sensorprogram ikke er tilstrækkeligt, forhandler vi også tyske Thermokons omfattende udvalg af sensorer.

Læs mere om pålidelig og kontinuerlig måling og overvågning af luftkvaliteten.

Læs mere om sensorer her, eller kontakt Belimo på tlf. 8652 4400 eller på support@belimo.dk hvis du vil vide mere om HVAC-anlæg og indeklima.

Ring til Flemming, eller en af
vores andre kolleger, i dag.

Vi er sikre på at de kan hjælpe dig
med alt mellem luft og vand!

Ring på tlf. 86 52 44 00