RetroFIT+ giver dig større energieffektivitet og bedre komfort

Opnå op til 55 % energibesparelse når du renoverer dit HVAC-anlæg

Får du nok ud af at renovere dine HVAC-installationer? Du får ikke meget forbedring, hvis du blot udskifter slidte komponenter 1-1 med nye ventiler og aktuatorer magen til. Hverken bedre komfort eller sparet energiforbrug. Udnyt i stedet renovering til at forbedre HVAC-anlægget! Du kan nøjes med en helt simpel opdatering, du kan vælge at opgradere, eller du kan gennemføre en komplet optimering. Alt efter hvor stor en indsats, du vil gøre – og hvor meget, du vil spare. 

Hvor meget vil du spare? Hvor omfattende vil du renovere?
Uanset hvor stor en indsats, du vil gøre, gælder det om at få den maksimale energibesparelse ud af den. Belimo tilbyder teknologien og har ekspertisen til at hjælpe, hvis du vil opdatere, opgradere eller optimere din bygnings HVAC. 

6 Grunde til at du skal retrofitte dine bygninger

1. Markante energibesparelser

Retrofitting kan markant forbedre HVAC-systemers energieffektivitet. Det reducerer energiforbruget
og dermed driftsomkostningerne. Retrofitting kan markant forbedre HVAC-systemers energieffektivitet.
Det reducerer energiforbruget og dermed driftsomkostningerne.

2. Forbedret rumkomfort

Retrofitting kan give bedre indendørs luftkvalitet og rumtemperaturer.
Det giver et sundere og mere behageligt miljø for beboerne.

3. Øget ejendomsværdi

Energieffektive bygninger er mere attraktive for både købere og lejere.
Det giver øget ejendomsværdi, større indtægt og højere belægningsgrad.

4. Bevarelse af ressourcer

Retrofitting forlænger eksisterende bygningers levetid, reducerer behovet for nybyggeri og
bevarer dermed naturens ressourcer.

6. Reduceret CO2-udledning

Bygninger står for omkring 40 % af den globale CO2-udledning. Retrofitting reducerer energiforbruget,
sænker CO2-udledningen og bidrager dermed til at begrænse klimaforandringerne.

6. På forkant med nye krav

Retrofitting sikrer, at eksisterende bygninger lever op til kommende stramme krav og nye love
for energiforbrug, indeklima og klimabelastning.

”Retrofitting” er mere end blot renovering

 

Vi kalder det RetroFIT+, fordi det kobler retro-anlæg med passende, ny HVAC-teknologi. Og som en del af RetroFIT+ hjælper den nye Belimo RetroFIT+ App med at finde de bedste aktuatorer, sensorer m.m.

Opdater, opgrader eller optimer – begynd med sensorer

Begynd med at installere sensorer og rumfølere. De giver transparens i systemet, så du får overblik over, hvor varmen og energien bevæger sig hen – og hvor der er behov for den.

Ingen styring uden præcise målinger. Sensorer er afgørende for at overvåge bygningens energiforbrug og den indendørs luftkvalitet, som giver komfort, sundhed og velbefindende. Sensorer giver den faktuelle viden, der er grundlag for bedre styring og dermed energibesparelser.

 

Sensorer giver mulighed for behovsstyret HVAC

I stedet for at hele bygningen reguleres efter hvilken temperatur, der måske er udenfor, kan du regulere hver enkelt zone efter temperaturen i de aktuelle lokaler. Hvis f.eks. solen skinner på glasfacaden, eller hvis der er mange mennesker i lokalet, skal der mindre varme, men mere ventilation til at give god komfort. Det vil rumsensorer måle og kunne regulere efter, så dit HVAC-anlæg arbejder i takt med aktiviteten i bygningen, og du sparer på driften, når der er ro. F.eks. kontor- og skolebygninger hvor der ikke er mennesker om aftenen og natten.

Belimos sensorer måler og overvåger mange parametre i en bygning, f.eks. temperatur, fugtighed eller CO2-indhold. De indsamler data i realtid, som bruges til at optimere HVAC-systemernes ydeevne og dermed både reducere energiforbruget og forbedre den indendørs luftkvalitet.

Læs mere om Belimo sensorer og rumsensorer

Opdatering: Minimal indsats forbedrer dit eksisterende system 

At opdatere en bygnings HVAC-system til moderne komponenter er en relativ lille indsats, der forbedrer ydeevnen markant og give store energibesparelser. Du behøver ikke udskifte kedler og lignende, men kan opdatere anlæggets komponenter én zone ad gangen.

De vigtigste fordele ved at opdatere:

 • Mere pålidelige ventiler og aktuatorer
 • Mindre vedligehold
 • Energibesparelser og mindre energitab
 • Bedre drift
 • Højere komfort og lavere energiforbrug

Forebyg energitab med tætlukkende reguleringsventiler

Hvis dit anlæg er udstyret med ældre termoelektriske aktuatorer, får du store energibesparelser blot ved at skifte til energieffektive, elektriske aktuatorer. Elektriske aktuatorer reagerer langt hurtigere end de termoelektriske, så ventilen regulerer tilsvarende hurtigt. Og de elektriske aktuatorer har ikke samme store varmetab som termoelektriske, men holder positionen uden at bruge yderligere energi.
Ældre sædeventiler lukker desuden sjældent helt tæt, fordi de er groet fast eller sat til af smuds. Det giver utætheder, og gør det svært at regulere anlægget. Bare 1 % lækage giver energitab på 5 til 10 %. Alene derfor er du sikker på energibesparelser, når du erstatter gamle sædeventiler med selvrensende kugleventiler, som lukker tæt og pålideligt år efter år.

Læs mere om Belimos ventil aktuatorer
Læs mere om Belimo kugleventiler

 

Opgrader dit anlæg med bedre teknologi og spar op til 35 %

Du kan også opgradere HVAC-anlægget; gøre det mere effektivt og mere pålideligt, så både den indendørs komfort og energiregnskabet bliver bedre. Samtidig imødekommer du effektivt virksomheder og beboeres stigende efterspørgsel på energibesparelser, øget komfort og sundere indeklima. Smarte styringskomponenter af høj kvalitet er desuden mere pålidelige, kræver mindre vedligeholdelse og oplever færre nedbrud end ældre løsninger. Det forlænger hele anlæggets levetid.

De vigtigste fordele ved at opgradere:

 • Bedre styring af anlægget
 • Energibesparelser, mindre energispild
 • Mindre nedetid og vedligehold
 • Bedre drift
 • Højere komfort og lavere energiforbrug

 

Sikker drift med lineariserede reguleringsventiler

Pålidelig styring og flowregulering er afgørende for at kontrollere de dynamiske køle- og varmebelastninger i bygninger. Belimos lineariserede reguleringsventiler (CCV) er tætlukkende ventiler designet til at erstatte aldrende ventiler for at give en mere præcis og vedligeholdelsesfri løsning.

Læs mere om lineariserede reguleringsventiler, CCV

 

Optimer dit HVAC-system, og maksimer effektiviteten

Du opnår betydelige energibesparelser, hvis du går længere end blot at opdatere de enkelte komponenter eller opgradere anlægget. Hvis du retænker, hvordan dit HVAC-system er konstrueret, og hvordan det optimale system ville være med nutidens teknologi. Målet er god rumkomfort i hele bygningen samtidig med et lavt energiforbrug.

Det giver ganske vist en større investering her og nu, men den tjener sig hurtigt hjem, og dine langsigtede fordele er betydelige. Især den forbedrede energieffektivitet, reduktionen i CO2-udledning og de større besparelser, du får. Kort fortalt opnår du et mere behageligt indeklima på en mere bæredygtig måde – en fordel som brugerne af bygingen også vil sætte pris på.

De vigtigste fordele ved at optimere:

 • Maksimeret energibesparelse
 • Fuldt transparent energistyring
 • Betydelig reduktion af driftsomkostninger og CO2-udledning
 • Perfekt afbalanceret system
 • Sundere indendørs luftkvalitet
 • Øget ejendomsværdi

Gør dit system trykuafhængigt og dynamisk

Bygninger udvikler sig i takt med, at deres brug og indretning ændrer sig over tid. Aldrende ventiler, til- og ombygninger m.m. forringer HVAC-systemets ydeevne. Systemer med konstant flow bliver desuden mindre effektive, når belastningsprofilerne ændres, fordi de leverer samme flow, uanset om behovet er større eller mindre. Det giver ujævn og svingende drift, og det forringer både energieffektiviteten og brugernes komfort.

 

Variabelt flow giver bedre drift

Når du skifter til variabelt flow får du nøjagtig styring af tryk og flow, så det dynamisk matcher de skiftende behov i bygningen. Det sikrer ensartede driftsforhold ved forskellig belastning og forbedrer energieffektiviteten. Systemet kan reagere på skiftende behov – solskin, flere/færre mennesker m.m. Det forbedrer energieffektiviteten samtidig med, at det øger komforten.

Dynamiske, trykuafhængige ventiler er afgørende for håndteringen af systemer med variabelt flow.

Belimo tilbyder en serie af dynamiske, trykuafhængige (PI) reguleringsventiler. Fra PIQCV, en kompakt og tæt PI-ventil, til EPIV flowventilen, en elektronisk PI-ventil, der giver flowmåling i realtid – og til Energiventilen, der optimerer og dokumenterer energiforbruget i HVAC-installationer.

Læs mere om Belimo PIQCV

Læs mere om Belimo EPIV

Læs mere om Belimo energiventil

 

Præcis styring og bedre ydeevne ud fra delta T

Hvis der er stor forskel mellem systemets planlagte design og dets reelle ydeevne, påvirker det driftsomkostningerne betydeligt. Ved at styre efter den ønskede varmeudnyttelse (delta T), minimerer du forskellen og forbedrer bygningens samlede ydeevne. Du opnår større energieffektivitet og højere komfort. Alt sammen med lavere driftsomkostninger.

Belimo Energiventil kan regulere ud fra varmeudnyttelsen. Den registrerer temperaturforskellen, delta T, på fremløbs- og returløbsvandet, og sørger for, at der ikke ledes mere vand over vekslerne, end de kan nå at udnytte varmen. Du undgår at spilde uudnyttet varme, og det sparer desuden driftsomkostninger til pumper, køleanlæg og/eller kedler.         

Læs mere om Belimo energiventiler

 

Omsæt data til energibesparelser

HVAC-enheders evner til digital kommunikation (IoT) – som f.eks. cloud-forbindelse – er afgørende, når de skal levere de præcise data i realtid, som giver grundlag for markant forbedring af både energieffektiviteten og komforten.

 

Belimos intelligente sensorer, aktuatorer og ventiler, som alle har digital kommunikation, leverer værdifulde data til bygningsanalyse. Du kan optimere driften ud fra fakta frem for ideer og fornemmelser. Det er også nemt at integrere Belimos produkter med Modbus og BACnet kommunikation i bygningens styringssystemer og have adgang til data i realtid. Det reducerer også fejlfindingstiden og dermed omkostningerne til vedligeholdelse betydeligt.

 

Læs mere om Belimo Cloud-løsning

Læs mere om Belimo og buskommunikation

 

Find den optimale aktuator med Belimo RetroFIT+ App

Hvis dit HVAC-anlæg er blot 5-10 år gammelt, har teknologien siden taget store spring fremad, så du får store gevinster ved retrofitting. Måske lyder det uoverskueligt at finde moderne, energieffektive komponenter, der erstatter dem, du har installeret? Det er det ikke! Belimo har gjort det nemt. RetroFIT+ hedder konceptet, og du kan begynde med at hente Belimo RetroFIT+ App på din telefon. Den nye Belimo RetroFIT+ App har forbedret brugervenligt design, og den genkender HVAC-komponenter ud fra branchens måske største database over nye, ældre og helt gamle enheder, uanset fabrikat. Desuden tilbyder Belimo en serie RetroFIT+ aktuatorer, som er designet til at passe på hvilken som helst ventil-spindel. Og i alleryderste tilfælde, kan du få et specialdesignet, 3D-printet beslag, så aktuatoren passer præcist på den ventil, du står overfor.

Gå til Belimo RetroFIT+ onlineværktøj

 

Hent Belimo RetroFIT+ app:

 

RetroFIT+ App: OCR funktioner

 

 

Få det bedste ud af din bygning med mindst mulig energi

Forskellige bygninger har forskellige døgnrytmer og forskellige behov. Skoler og arbejdspladser er fyldt om formiddagen, men ligger øde hen om natten. Hoteller er ofte tomme midt på dagen, mens der er mange mennesker om natten.

Hospitaler og beboelse kan have aktivitet døgnet rundt i nogle rum, mens andre rum har skiftende døgnrytme. Uanset hvilken type bygning, du står med, er der altid store energibesparelser at hente ved at tilpasse HVAC-systemets drift til skiftende behov i bygningen. Det giver bedre komfort – og sparer på driften.

 

 

Kontrastfuld døgnrytme og feriesæsoner

Skolebygningers døgnrytme varierer voldsomt alt efter elevernes skemaer og ferier.  Derfor bør energiforbruget tilpasses bygningens belastningsprofil. I skoleåret er skoler typisk i brug 7 timer om dagen. Resten af døgnet står de mere eller mindre tomme. Du kan reducere skolebygningers energiforbrug – og dermed omkostningerne – med 30 % ved at begrænse varme og ventilation mellem kl. 18.00 og 08.00, når skolen ikke er i brug med fuld kapacitet. Ved at koordinere energiforbruget med aktiviteterne, både hvad angår døgnrytmen og specifikke lokaler (klasseværelser, gymnastiksal, bibliotek osv.), kan eleverne få et mere behageligt miljø med bedre luftkvalitet, som også giver større mulighed for koncentration og indlæring. Samtidig vil et mere effektivt energiforbrug have en positiv effekt på skolens udgifter til energi.

Skolebygningers energiforbrug afhænger typisk af bygningens alder, størrelse, geografiske placering og typen af udstyr, der bruges. Opvarmning, ventilation, evt. klimaanlæg og varmt brugsvand udgør i gennemsnit ca. 80 % af en skoles energiforbrug.

 

 

 

 

Energi døgnet rundt til pleje døgnet rundt

På sygehuse og hospitaler er der behov for HVAC døgnet rundt alle ugens 7 dage i store dele af bygningerne. HVAC-systemets pålidelighed er helt centralt for at højne komforten og sikre sund indendørs luft i forbindelse med infektionskontrol og sikkerhed. Samtidig er der specifikke behov for præcis opvarmning eller køling i forskellige bygningsområder, så det kræver høj fleksibilitet til opvarmning, køling og ventilation samt dynamiske balanceringsmuligheder.

Forskellige bygningstyper oplever forskellige grader af energiforbrug afhængigt af deres funktion. Aircondition, opvarmning og varmt brugsvand udgør ca. 73 % af energiforbruget på hospitaler og sygehuse.

 

Varme og afkøling, der stempler ud, når dine kolleger gør det

Kontorbygninger er kun i brug i arbejdstiden – det bør energiforbruget optimeres efter. Med en gennemsnitlig brugstid på 9,3 timer om dagen kan kontorbygninger reducere energiforbruget – og de dermed forbundne omkostninger – med 30 % ved at begrænse ventilation og varme mellem kl. 20.00 og 06.00, når bygningen alligevel står tom. På den måde spildes der ikke energi på en tom bygning, og det sparer energiomkostninger og reducerer CO2-udledningen.

En dynamisk balancering sikrer komfort i arbejdstiden – selv når der er skiftende antal mennesker i kontorer, mødelokaler, kantine osv.

Med Belimo-enheder kan du forbedre både energieffektiviteten og komforten, samtidig med at du får mere fleksibel rumplanlægning. Et reduceret energiforbrug og CO2-belastning vil også gøre kontorbygninger mere attraktive for virksomheder, der arbejder aktivt med klimamål.

I kontorbygninger står aircondition, opvarmning og varmt brugsvand for ca. 56 % af energiforbruget.

 

 

 

Komforten kommer først

Ligesom kontorer og skoler er hoteller ikke fuldt belagt hele dagen. Hoteller har generelt den højeste belægning sidst på dagen og om natten, når gæsterne sover. Det omvendte gælder for hotellets konferencelokaler, som kan være fyldt i dagstimerne og tomme om natten.

For hoteller er det altid vigtigt, at gæsterne har et behageligt ophold. Det betyder blandt andet, at luftkvaliteten skal være høj og støjniveauet skal være lavt, ligesom god hygiejne også er vigtigt.

Hotellers gennemsnitlige belægning er 9,3 timer/dag. Ved dynamisk at justere energiforbruget, så det passer til døgnrytmen og belægningsgraden, kan du spare over 30 % energi mellem kl. 8 og 18, når der er mindre eller ingen brug af værelserne. Med Belimo-enheder kan du forbedre energieffektiviteten, komforten og bygningens sundhed:

På hoteller står aircondition, opvarmning og varmt brugsvand for ca. 58 % af energiforbruget.

 

Fleksibelt system, der passer til flere lejere

Indkøbscentre, idrætshaller, lufthavne og kulturcentre – selvom bygningerne har forskellige funktioner, har de nogle vigtige ting til fælles: et skiftende antal brugere og et behov for at opretholde høj komfort.

HVAC-systemet skal være fleksibelt, da kravene til varme, køling og ventilation ændrer sig flere gange i døgnet alt efter hvor mange mennesker, der er aktive indenfor.

Indkøbscentre kontorbygninger og beboelsesejendomme har ofte flere forskellige lejere, så hvert lejemål skal have separat energifakturering – måske helt ned på enkeltrum, hvis lejemålene skal kunne være fleksible i opdeling og størrelse.

Energiforbruget er meget forskelligt i alle disse bygninger. Det afhænger af mange faktorer, såsom bygningens formål, alder, størrelse og typen af udstyr i bl.a. HVAC-anlægget. I mange af bygningerne står HVAC-systemerne for størstedelen af energiforbruget. Med Belimo produkter kan du dynamisk balancere varme- og kølebelastningen for at optimere energiforbrug og ventilation ud fra graden af aktiviteter.

Få data til varmeafregning direkte fra Belimo Energiventil med MID-godkendt termisk energimåler 

Ring til Claes, eller en af
vores andre kolleger, i dag.

Vi er sikre på at de kan hjælpe dig
med alt mellem luft og vand!

Ring på tlf. 86 52 44 00